SVADD

SVADD

TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ DONUM DEI

NỮ LAO ĐỘNG THỪA SAI ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

CĂN TÍNH, ĐOÀN SỦNG VÀ LINH ĐẠO

Chị em Nữ Lao động Thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm được Linh mục Marcel Roussel-Galle thành lập ngày 11 tháng hai năm 1950 kết nên Tu đoàn tông đồ Donum Dei mang tên
« Nữ Lao động Thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm » theo luật giáo phận.

Nous avons besoin de toi

"Giữa Thiên Chúa và nhân loại, phục hồi và tiếp tục cuộc đối thoại..."

M. Roussel-Galle

SVADD

MỤC VỤ ƠN GỌI

Từ tiếng La Tinh « vocare » muốn nói “ được gọi ”. Ơn gọi thường đề cập đến lối sống mà một người Kito hữu chọn: kết hôn, linh mục, tu sĩ, ẩn sĩ hay độc thân.

Chúa Giesu gọi mười hai môn đệ

Ơn gọi của tôi chính là tình yêu

Ơn gọi của Matheu – Le Caravage

Báo người trẻ

error: !!!