SVADD

SVADD

TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ DONUM DEI

TÓM LƯỢC

“Giáo hội cần bạn”

Trí tuệ của Thượng Hội đồng

Một phong cách mới để trở thành Giao Hội

Chia sẻ thiêng liêng

  • Nở rộ đời sống truyền giáo
  • Mẹ của những linh hồn mang “mùi trẻ “
  • Nghệ thuật sống
  • Này tôi đây

Giới thiệu

Cái ao và dòng suối

Câu chuyện hài hước

Tài liệu :
Các bạn thân mến,
Xin chào!

Journal des jeunes

« Giáo Hội Cần Bạn »

Trong phương pháp tiếp cận Giáo Hội Hiệp Hành do Giáo Hội Mẹ chúng ta thực hiện

vào ngày 9 tháng 10 năm 2021 cho đến năm 2023, những lời của

Đức Thánh Cha Phanxicô vang vọng cả trong tai và trong

trái tim: “Giáo hội cần bạn”. Vâng, lời kêu gọi của Đấng thay mặt 

Đức Kito được gửi đến tất cả mọi người! Bạn và tôi, bạn và chúng tôi. ” Tất cả chúng ta

phải tham gia: đó là một cam kết cần thiết của Giáo Hội !

Tất cả những người đã được rửa tội đều hình thành nên Giáo hội. ” Vì thế đó là

tinh thần đồng nghị!

Đối với một Giáo hội Hiệp Hành: Hiệp thông,

Tham gia và Sứ mệnh, đây là chủ đề của cuộc hiệp hành.

Chắc hẳn mọi người đều đã có kinh nghiệm về cuộc Hiệp Hành

ở cấp địa phương, trong giáo xứ hay trong cộng đoàn

trong sự hiệp thông với Giao Hội địa phương

Số này giới thiệu cho chúng ta sự hiểu biết về

Thượng hội đồng, và chia sẻ về kinh nghiệm của hành trình Thượng Hội Dồng tại

câp địa phương.

Vẫn trong tinh thần đồng nghị, chúng ta tìm thấy trong mục

Chia sẻ Thiêng Liêng một số chị em của chúng ta, những người sẽ làm cho chúng ta

khám phá những điều kỳ diệu mà Chúa không

ngừng hoàn tất trong cuộc sống của họ.

Trong mục Giới Thiệu

Câu chuyện về Cái Ao Và Nguồn Suối

sẽ nhắc chúng ta rằng có nhiều niềm vui hơn khi cho hơn là nhận. 

Tiếp theo, hai câu chuyện hài hước sẽ  làm cho chúng ta mỉm cười.

Cuối cùng, trong mục Dossier, một

Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô phát hành ngày 8 tháng 5 năm 2022

trước kinh Regina Caeli nhắc nhở chúng ta về 3 động từ minh họa

mối ràng buộc tồn tại giữa Chúa Giê-xu, Người Chăn Chiên Tốt Lành và chúng ta là những con chiên của Ngài.

Chúc bạn đọc tìm được sự thú vị !

 

Ban Biên Tập

error: !!!