SVADD

SVADD

TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ DONUM DEI

Mục Vụ Ơn Gọi

ƠN GỌI

Bắt nguồn từ  tiếng Latinh “vocare” có nghĩa là “được gọi”. Ơn gọi thường đề cập đến lối sống mà một người Kito hữu chọn kết hôn, linh mục, tu sĩ, ẩn sĩ hay độc thân. Nhưng có rất nhiều ơn gọi trong đời người Kitô hữu vàtrong mọi thời điểm của cuộc đời họ. Một Kitô hữu thường xuyên được Chúa Giêsu kêu gọi theo Người và noi gương Người.

Mục Vụ Ơn Gọi 

Đối với tất cả những ai đã chịu phép rửa tội, đời sống Kitô hữu còn là việc chú ý hơn đến lời kêu gọi mà Thiên Chúa đích thân ngỏ với họ, và đáp lại lời kêu gọi này. Chúng ta được mời gọi đi vào sự hiệp thông của Thiên Chúa, và đây là điều căn bản và phổ quát của ơn gọi nên thánh .

Mục vụ ơn gọi trong Tu Đoàn Tông đồ Donum Dei nhằm mục đích thúc đẩy một nền văn hóa kêu gọi như một trách nhiệm của tất cả các thành viên, để đánh thức những người trẻ theo tiếng gọi của Thiên Chúa.

VIDEO

Témoignages

Récit de vocation

Vie des saints

Les vierges chrétiennes

Jésus appelle douze apôtres

Ma vocation c’est l’Amour

La vocation de Matthieu – Le Caravage

error: !!!