SVADD

SVADD

TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ DONUM DEI

Sứ vụ của chúng tôi

"Giữa Thiên Chúa và nhân loại, phục hồi và tiếp tục cuộc đối thoại…"

M. Roussel-Galle

SVADD

error: !!!